prometrium

Welkom bij Prometrium

Prometrium verzorgt in opdracht van Kinderdagverblijven de kinderopvangtoeslag.

Waarom Prometrium?

Door de kinderopvangtoeslag te verrekenen met de plaatsingskosten voor het kinderdagverblijf, wordt uw debiteurenrisico gemiddeld met 72% verlaagd. De hoogte van de openstaande rekeningen zullen veel lager zijn dan u nu ervaart. Hiermee neemt uw bedrijfsrisico significant af.

Aanvraag & beheer van kinderopvangtoeslag:

studenten
reïntegratietrajecten
éénoudergezinnen
inburgeraars
verstrekken van voorschotten op basis van recht op toeslag

Prometrium kan uw debiteurenrisico overnemen

Prometrium biedt ouders op basis van hun recht op kinderopvangtoeslag voorschotten op de facturen van het kinderdagverblijf.

De belastingdienst heeft doorgaans 6 tot 8 weken nodig om de kinderopvangtoeslag uit te keren. Gedurende deze tijd biedt Prometrium gratis overbruggingskredieten aan ouders.
Hierdoor wordt de ouder in staat gesteld om de facturen van het kinderdagverblijf te voldoen. U bent dus verzekerd van een vaste inkomenstroom.